Tegevusalad

 • Teede, tänavate, platside remont ja ehitus
 • Liiklussõlmede, lennujaamade ehitus ja remont
 • Projektijuhtimine insenertehniliste tööde tegemisel
 • Asfaltbetooni ja filleri tootmine
 • Raudteede ehitus ja remont, raudtee rajatiste ehitus ja remont
 • Teedeehitus materjalide (liiv ja kruus) kaevandamine
 • Teede projekteerimine
 • Liiklusmärkide ja -viitade tootmine ning paigaldamine
 • Teede, tänavate, parklate, platside ja spordirajatiste markeerimine värvi, pritsplastiku ja termoplastikuga
 • Geotehnilised ehitustööd (sh vaiatööd, süvastabiliseerimine, sulundseinte, pinnaseankrute, mikrovaiade rajamine. Kaasnevad pinnasetööd)
 • Betoonrajatiste ehitus
 • Lõhketööd
 • Üldehitustööd

Lemminkäinen Eesti AS on suurõnnetuse ohuga ettevõte.