Käitumiskoodeksi rikkumistest teavitamine

Kui te peaksite teada saama meie käitumiskoodeksi võimalikust rikkumisest, siis on mitu viisi, kuidas saate meid sellest teavitada.

Võite rääkida rikkumisest objekti- või projektijuhiga, võtta ühendust Lemminkäineni siseauditi osakonnaga või kasutada SpeakUp’i telefoniliini teenust. Lemminkäineni töötajad peaksid esmajärjekorras teavitama oma vahetut või kõrgemalseisvat juhti.

Siseauditi osakond

Üks esmaseid käitumiskoodeksi rikkumisest teatamise kanaleid on Lemminkäineni siseauditi osakond, kuhu võite saata kirja aadressile internalaudit@lemminkainen.com.

SpeakUp’i telefoniliin

Oma kahtlustest võite teada anda ka telefoniliini SpeakUp kaudu. Soovi korral saate edastada oma teate anonüümselt.

Teateid saab edastada igal ajal, helistades tasuta telefoninumbril või täites vastava veebivormi. Teenust osutatakse nii inglise keeles kui ka kõikide meie tegevusriikide keeltes.

Teenuse haldajaks ja teadete vastuvõtjaks on sõltumatu kolmas osapool PeopleInTouch. Nemad edastavad teated Lemminkäinenile.

Riik 

Juurdepääsu-

kood 

Telefon 

Veebivorm

Taani

97034

80885638

www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/dk

Eesti

16456

800 0044 208

www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/ee

Soome

98668

0800 113 031

www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/fi

Läti

39335

8000 2490

www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/lv

Leedu

58466

880090006

www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/lt

Norra

32389

800-18333

www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/no

Poola

66953

008004411739

www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/pl

Venemaa

03832

810 800 2626 9902

www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/ru

Rootsi

96990

020-798813

www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/se

Valige keel ja sisestage juurdepääsukood. Teenus on kättesaadav kõikides riikides vastavas riigikeeles ja inglise keeles.

Juhised SpeakUp’i teenuse kasutamiseks

Kirjutage oma teade üles; sel moel saate edastatava teabe sisu läbi mõelda ja veenduda, et te pole midagi unustanud.

Kõne tegemine

Helistage telefoniliini numbrile, valige keel ja sisestage juurdepääsukood. Seejärel saate kuuekohalise juhtumi numbri. Kirjutage see üles, sest selle abil saate lugeda oma teatele saabunud vastuseid. Edastage oma teade pärast helisignaali kõlamist. Kui olete lõpetanud, pange lihtsalt toru ära. Salvestatud helifail kõigepealt transkribeeritakse (sõna-sõnalt). Salvestatud helifaili ei edastata kunagi Lemminkäinenile.

Veebivormi täitmine

Sisestage või kopeerige valmiskirjutatud tekst. Kui olete lõpetanud, klõpsake nupule „Saada teade”. Pärast seda kuvatakse ekraanile teie teade ja juhtumi number. Võite need välja printida.

Vastus teatele

Teie teade saadetakse Lemminkäineni õigusdirektorile ja siseauditi osakonna juhile. Nad tutvuvad saadetud teabega ning saadavad teile vastuse.

Vastus tuleb üldjuhul nädala jooksul. Vastust saate lugeda sama süsteemi kaudu, millega oma algse teate saatsite (telefoni või veebivormi kaudu). Vastusele juurdepääsemiseks avage uuesti süsteem ja sisestage kuuekohaline juhtumi kood, mille saite teate saatmise järel. Samuti võite süsteemi kaudu jätta Lemminkäinenile oma vastuse.

Kui te ei ole veel vastust saanud, siis ei tasu muretseda, kuna teie teade on kindlasti edastatud ja sellega tegeletakse, ning vastus saabub mõne tööpäeva jooksul. Kindlasti soovitame vastuse olemasolu regulaarselt kontrollida.