Lemminkäineni strateegia 2016–2019

Strateegiaperioodi 2016–2019 jooksul liigub Lemminkäinen bilansi tugevdamise juurest konkurentsivõime ja kasumliku kasvu suurendamise juurde.

Jätkame bilansistruktuuri tugevdamist ja kapitalitõhususe edasist parandamist, fookustades selleks investeeringuid ning elavdades elamute müüki ja vabastades paremate siseprotsesside ning protseduuride abil kapitali.

Meie eesmärk lähiaastatel on tugevdada oma konkurentsivõimet kõigis ärisegmentides ja rajada kasumlikku kasvu võimaldav alus. Rakendame kõigis sektorites ja riikides häid tavasid, et kasutada ära mastaabisääst.

Taristuprojektid kasumlikku kasvu otsimas

Linnastumine ja investeeringud energiasektorisse suurendavad nõudlust keeruliste taristuprojektide järele. Meie eesmärk on kasvada üheks juhtivaks kindlate taristulahenduste pakkujaks Põhja-Euroopas, kasutades selleks Soome turul saadud kogemusi.

Taristuprojektide sektor loodab kasvada peamiselt Rootsis ja Norras, kus turu väljavaated on atraktiivsed – nimelt jätkuvad valitsuste taristu arendusprogrammid 2020. aastateni.

Meie kasvuvaldkonnad taristuprojektide osas on seatud keerukate transporditaristute, rasketööstuse ja elektrijaamade ning linnataristutega.

Teedeehitus keskendub tegevuse tõhususe suurendamisele

Teedeehituses soovime suurendada oma tegevuse tõhusust kõikidel turgudel, kasutades selleks sujuvamat tegevusmudelit ja efektiivsemaid protsesse.

Uuendame teedeehituse tegevusmudelit selleks, et suudaksime kiiremini reageerida muutustele turul ja kasutada paremini mastaabisäästu. Strateegiaperioodi jooksul suuname teedeehituse valdkonna tegevused regionaalselt struktuurilt kiirema, rohkem klientidele ja tegevustele keskendunud organisatsioonimudeli poole. Mineraalsete täitematerjalide valdkonda juhitakse sõltumatu ärina.

Hoonete ehitamine, Soome, keskendumine kasvukeskustele linnades

Hoonete ehituse valdkonnas Soomes keskendume jätkuvalt kasvukeskustele Helsingis ning Vaasas, Turus, Tamperes, Oulus, Kuopios ja Lappeenrantas, kus meie eesmärgiks on säilitada tootmismaht, mis hoiab meie äri kasumlikuna ja annab meile positiivsed rahavood.

Venemaa üksused praegusel ajal uusi arenguprojekte ei alusta.

Mõõduka riskitaseme säilitamiseks Venemaal ei alusta me praegu Peterburis hoonete ehituse valdkonnas mitte ühtegi uut arendusprojekti. Otsime võimalusi osaleda hoonete ehituse valdkonnas läbirääkimistega menetlustes. Teedehituses otsime Venemaal kasvuvõimalusi spetsiifiliste tööde osas.

Finantseesmärgid

Meie finantseesmärgid on:

• ROCE üle 15% 2019. aastal,
• EBIT-i marginaal üle 4% 2019. aastal,
• Omakapitali määr üle 35% aastatel 2016–2019.

Meie eesmärk on stabiilne dividendide jaotamine, kus vähemalt 40 protsenti majandusaasta kasumist jaotatakse aktsionäride vahel ära.