Kvaliteedisüsteem

Lemminkäinen Eesti AS-is on kehtiv kvaliteedijuhtimissüsteem ISO 9001:2008, mille käsitlusalaks on Teedeehitusprojektide juhtimine.

Organisatsiooni struktuuris on kvaliteedisüsteemiga hallatavateks valdkondadeks ehitus, tehnika, finants- ja personaliosakond. Ehitustegevuses hõlmab kvaliteedisüsteem omakorda info, pakkumise, lepingute sõlmimise, ehitustegevuse juhtimise ja garantiidega seonduvaid etappe. Ülevaadet Lemminkäinen Eesti AS kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemist on võimalik saada kvaliteedikäsiraamatust.

Lemminkäinen Eesti AS omab standardile ISO 14001: 2004 vastavat keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaati, mis suurendab veelgi meie vastutust ümbritseva keskkonna ees.

Ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteem rajaneb kohustusel tagada:

  • seadusandluse jm ettevõtte tegevust reglementeerivate nõuete järgimine;
  • loodusressursside optimaalne kasutamine;
  • keskkonda säästvate materjalide ja tehnoloogiate kasutamine;
  • töötervishoid ja tööohutus;
  • saastamise ärahoidmine ja negatiivsete keskkonnamõjude minimeerimine ning seeläbi puhas loodus ja inimväärne keskkond ka tulevastele põlvedele.

Meie eesmärgiks on jätkata pidevat arendustööd, et muuta minimaalseks oma tegevusega keskkonnale avaldatav mõju, suurendada meie konkurentsivõimet ning tagada püsivalt kvaliteetne ning usaldusväärne toodang.

Alates aprillist 2011 on ettevõttel Töötervishoiu – ja ohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat OHSAS 18001:2007.

Sertifitseerimisfirma Bureau Veritas OÜ teeb omalt poolt regulaarset järelevalvet süsteemi toimivuse üle. Viimane integreeritud juhtimissüsteemide auditeerimine ja resertifitseerimine olid edukad ning ettevõttele väljastati sertifikaadid ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007 mis on kehtivad kuni aastani 2016.