Ajalugu

1991
Asutatakse teedeehitusettevõte AS Talter.

1998
AS Talter aktsionärideks saavad Põhjamaade ehituskontsernid Lemminkäinen Oyj ja NCC AB. AS Talter liidetakse Lemminkäinen Eesti AS tee-ehituse üksus. Samad omanikud ostavad ka AS Tasfil aktsiatest enamuse.

1999
Ostetakse Tartus asuva ettevõtte AS Üleaedne varad ja asutatakse AS Talter Tartu osakond.

2000
Erastatakse Rakvere lähedal Pahnimäel paiknev asfaltbetoonitehas ja alustatakse seal asfaltbetoonsegude tootmist.

2002
Liidetakse AS Talter ja AS Tasfil, eesmärgiga lihtsustada sidusettevõtete juhtimist ja leida sünergiat. Selleks ajaks oli eduka koostöö tulemusena AS Talter muutunud AS Tasfil konkurentsitult suurimaks kliendiks, kusjuures kahe ettevõtte omanikud olid peaaegu samad. Alustatakse tegevust teede projekteerimise valdkonnas.

2003
AS Talter võidab Maanteeameti poolt korraldatud riigimaanteede hooldekonkursi Ida-Viru maakonnas. Tolle hetke Ida-Viru Teedevalitsuse inimeste ja varade baasil loodi asukohaga Jõhvi vallas Tammikul AS Talter Virumaa osakond, mille hooldada ja korras hoida on ligikaudu 1000 km riigimaanteid.

2004
Lemminkäinen Oyj ostab ära NCC Roads Holding AB-le kuulunud 49,8 % AS Talter aktsiaid. Selle tehingu tulemusena suurendas Lemminkäinen Oyj temale kuuluvate AS Talter aktsiate hulka 99,4%-ni. Lemminkäinen Oyj on 1910. aastal asutatud, Põhjamaade suurimate hulka kuuluv universaalehitusettevõte, olles ühtlasi Soome juhtiv tee-ehitusettevõte. Tee-ehitusalast tegevust praktiseeritakse ka teistes Põhjamaades, Balti riikides ja Venemaal.

Samal aastal ostab AS Talter ära AS Rajar TL teemärgistusalase tegevuse ja alustab ise teemärgistuse turul tegevust.

2005
AS Talter alustab tegevust pindamistööde turul.

2009
AS Talter omandab 100 % OÜ Magistraal aktsiatest, laiendades tegevust Pärnu piirkonda. 23.12.2009 a. muudetakse AS Talter ärinimi äriregistris Lemminkäinen Eesti AS-iks.

2012
Käivitatakse koostöös Lemminkäinen Infra Oy-ga betoonrajatiste ja geotehniliste ehitustööde valdkond. Lemminkäinen Eesti AS-i meeskonnaga liitub Tekkor GT OÜ endine personal ning seadmed ja masinad liidetakse Lemminkäinen kontserni masinaparki.

Ettevõttega liidetakse lõhkamistöödega tegelev OÜ Lõhketööd.

2014
Käivitatakse hoonete ehitamise valdkond, et klientidele pakkuda kompleksteenust – lisaks juba tehtavatele maa-alustele töödele (välisvõrgud, pinnasetööd, teed- ja platsid, vaiad, sulundseinad, betoonitööd) ehitada välja ka maapealsed ehitised.

Üks Lemminkäinen Eesti tegevusvaldkonnadest alates 2014 aasta lõpust on ka raudtee ehitus. Teostame seda peamiselt peatöövõtu korras. Antud valdkonnas omame arvestatavat kogemust nii meie kontsernis, kui ka usaldusväärsete partnerite näol Baltikumist ja ka mujalt Euroopast.